De ce RS?

Oricare ar fi întrebarea, educația este răspunsul!

Credem că la baza educației stă posibilitatea părinților de a alege opțiunile și oportunitățile cele mai potrivite pentru copiii lor. Apariția Royal School în peisajul educațional clujean oferă părinților, din Cluj-Napoca dar și din regiunile învecinate, o opțiune inovativă și o experiență educațională aparte. Royal School promovează educația centrată pe elev și oferă cel mai bun curriculum pentru limba engleză, protejând totodată limbile materne ale copiilor.

Curriculumul Royal School este adaptat societății contemporane și conceput astfel încât să îmbunătățească capacitățile de învățare ale elevilor. Credem într-o implicare puternică a comunității, în respectul arătat atât mediului înconjurător cât și mediului profesional. Urmărim să dezvoltăm noi drepturi pentru protecția și siguranța copiilor și să-i pregătim în vederea unei cetățenii democratice responsabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *